EĞİTİM / İÇ EĞİTİMLERİMİZ Temel Eğitimler

1-Firma Tanıtımı
2-İş Güvenliği
3-Personelin Uyması Gereken Kurallar
4-Personel Özlük Hakları
5-ISO 9001 Genel Bilgilendirme
6-ISO 9001 Maddeleri
7-Süreç Etkileşim Şeması
8-İş Akış Şeması
9-CSL 1-2-3 Uygulamaları
10-Parça Tanıtım Etiket Bilgileri
11-Raporlama
12-Kaizen Bilgilendirme
13-5 S Tanıtımı
14-İngilizce Kalite Terimleri


1- GÖRSEL KONTROL TANIMI
Tanımlar, Etken Unsurlar ve Hataların Sınıflandırılması
2- GÖRME OLAYI VE GÖRÜNTÜLEME
Görme, Görme Kusurları, Görünür Spektrum
3- AYDINLATMA
Tanımlar, Terimler, Kaynaklar ve Seviyeleri
4- TAHRİBATSIZ KONTROL YÖNTEMLERİ
NDT Metodları; Görsel, Radyografi; Sıvı Penentrant, Manyetik Parçacık, Ultrasonik NDT Metodlarının Karşılatırılması
5- ARAÇ ÜZERİNDE GÖRSEL PARÇALAR
Araçta Görsel Parçalarda Hata Tanımları
6- ARAÇ PARÇALARINDA HATA ÖRNEKLERİ
7- GÖRSEL KONTROL EKİPMANLARI
8- MİKROSKOP İLE KONTROL
Mikroskop Çeşitleri, Çalışma Prensipleri, Metolografik İnceleme için Numune Hazırlama
9- ENDESKOP İLE KONTROL
Kontrol Yöntemleri, Rijit Boroskop, Fibereskop, Videoskop Özellikleri
10- TERİMLER SÖZLÜĞÜ
İngilizce – İtalyanca – Türkçe
11- REFERANS NORMLAR
12- KAYNAK DÖKÜMANTASYON


OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarddır. OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 (QMS) ve ISO 14001 (EMS) standardlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standardlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.

OHSAS 18001 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:
1.Kapsam
2.Atıf Yapılan Standartlar
3.Terimler ve Tarifler
4.ISG Yönetim Sistemi Unsurları
4.1 Genel Şartlar
4.2 ISG Politikası
4.3 Planlama
4.4 Uygulama ve Çalıştırma
4.5 Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun 13 ve 14 ile 4857 sayılı İş Kanunu 77.maddesi hükümleri gereği iş kazası ve meslek hastalığının en geç üç işgünü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili İl Müdürlüğüne ve en geç iki iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.

İş Kazası Durumunda İşçi Ne Yapmalı?
1- İş kazasına maruz kalan işçinin öncelikle hastane belgelerinin iş kazası olarak düzenlenip düzenlenmediğini takip edilmelidir.
2- İş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilip, bildirilmediği takip edilmelidir.

KAZA: Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alıamamış olan etrafına zarar verebilecek nitelikteki olaydır.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ: Her meslekte çalışanların yüksek düzeyde fiziksel, ruhsal ve sosyal bir ortama kavuşturulması ve bu durumun sürdürülmesi için yapılan çalışmaların tümüdür.

GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ: Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk,sesli ve/veya ışıklı sinyal yoluyla İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, Tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretlerdir.


CONTRACT BASİT ÖLÇÜMLER EĞİTİMİ

1- Ölçmenin ve Kontrolun Tanımı Kumpas Hassasiyetleri ve Kumpas Okuma
2- Mikrometre Okuma
3- Mikrometre Ayarları
4- Komparatörler

Merkez Ofis
Esentepe Mah. Okul Cad.
Aksel Yılmaz Sitesi A Blok Kat.5 D.10
16130 Nilüfer / Bursa

Diğer Ofislerimiz

Telefon
+90 224 240 21 06
+90 224 247 06 24

Faks
+90 224 247 57 35