EĞİTİM / İÇ EĞİTİMLERİMİZ Kalite Eğitimleri

4- KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1.GENEL: Sistemin genel yapısı aşağıda belirtildiği gibidir.
4.2-DÖKÜMANTASYON ŞARTLARI
4.2.2-Kalite El Kitabı: Sistemin yönetim politikasını içermektedir
Dokümantasyon Kontrolü: Kullanılan dökümanların kontrol altında tutulması PR.001 PROSEDÜRÜile sağlanmaktadır.
4.2.3-Dökümanların Kontrolü: Tüm kayıtların kontrolü PR.002 PROSEDÜRÜ ile sağlanmaktadır.

5- YÖNETİMİN SORUMLULUĞU
5.1.Yönetimin Taahhüdü
5.2.Müşteri Odaklılık
5.3.Kalite Politikası
5.4.Planlama
5.4.1.Kalite Hedefleri
5.4.2.Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması
5.5.Sorumluluk, Yetki ve İletişim
5.5.1.Sorumluluk ve Yetki
5.5.2.Yönetim Temsilcisi
5.5.3.İç İletişim
5.6. Yönetimin Gözden Geçirilmesi: Yılda 4 defa yapılan Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı SR.001 SÜRECİ ile sağlanmaktadır.

6- KAYNAK YÖNETİMİ
6.1.Kaynakların Sağlanması
6.2. İnsan Kaynakları:Personelin eğitim ve becerileri SR.002 SÜRECİile takip edilmektedir.
6.3. Altyapı ve Çalışma Ortamı

7- HİZMET (ÜRÜN) GERÇEKLEŞTİRME
7.1.Hizmet Gerçekleştirmenin Planlanması: SR.003 SÜRECİ ile takip edilmektedir.
7.2. Müşteri ile İlişkili Prosesler: SR.004 SÜRECİ ile takip edilmektedir.
7.3. Tasarım ve Geliştirme
7.4.Satın alma:Genel ihtiyaçlar ve donanım ve cihaz alımı SR.005 SÜRECİNEgöre yapılmaktadır.
7.4.1.Satın Alma Süreci
7.4.2.Satın Alma Bilgileri
7.4.3.Satın Alınan Ürünün Doğrulanması
7.5. Üretim ve Hizmetin Sağlanması: SR.006 SÜRECİNE göre sağlanmaktadır.
7.5.1. Hizmet Sağlamanın Kontrolü
7.5.2. Üretim ve Hizmet Sağlanması için proseslerin geçerliliği
7.6. İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü: Ekipmanların doğrulama ve kalibrasyonları SR.008 SÜRECİNEgöre yapılır

8. ÖLÇME, ANALİZ ve İYİLEŞTİRME
8.1.Genel
8.2.İzleme ve Ölçme
8.2.1. Müşteri Memnuniyeti: SR.009 SÜRECİNEgöre yapılır.
8.2.2 İç Tetkik :PR.003 PROSEDÜRÜNEgöre yapılır.
8.2.3. Ürün Tetkiki : SR.007 SÜRECİile takip edilir.
8.3. Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü: PR.004 PROSEDÜRÜile takip edilir.
8.4 Veri Analizi
8.5.İyileştirme
8.5.1.Sürekli İyileştirme: SR.010 SÜRECİile yapılır.
8.5.2.Düzeltici Faaliyet: PR.005 PROSEDÜRÜile yapılır.
8.5.3.Önleyici Faaliyet: PR.005 PROSEDÜRÜile yapılır.


1- Tanımlama
2- Problem Çözme Prosesi
3- 8D Problem Çözme Fazları
4- 8D Zamanlama Ve Akışı
5- Problem Çözme Kaynakları
6- Yalın Üretim
7- Yalın Üretim Terimleri
8- 8D Rapor Örnekleri


1- Kaizen Tarihçesi Vetanımı
2- Kaizen Prensipleri
3- Kaizen Katılımında Hiyerarşi
4- Kaizen Stratejisi
5- Problem Çözme Metodları
6- Pukö Çevrimi
7- 4M Kontrol Listesi
8- 5S Uygulaması
9- 7 Adım Kaızen Uygulaması
10- Kaizen İle İlgili Teknik Terimler


1- APQP (İleri Ürün Kalite Planlaması) Nedir
2- APQP ‘nin Yararları
3- APQP süreci
4- Apqp ile İlgili Dökumanlar
5- APQP ‘nin Fazları
6- Kalite Araçları Arasındaki İlişkiler
7- APQP ile İlgili Detaylar
8- Ürün Kalite Planlama Matrisi
9- Ürün Kalite Planlaması Esasları
10- İlgili Terimlerin Kısatmaları


1- PPAP Nedir
2- PPAP’ın Amacı
3- PPAP Uygulaması
4- Akış Diyagramı
5- PPAP Ne Zaman Gereklidir
6- Sunum Seviyeleri
7- Sunum Seviye İçerikleri


1- MSA’nın Tanımı
2- Dmaıc Geliştirme Sistemi
3- Ölçüm Doğruluğu Ve Hassasiyeti
4- Ölçüm Sistemi Özellikleri
5- Ölçüm Sistemi Değişkenleri
6- Ölçüm Hatası
7- Ölçüm Hataları Kaynakları
8- Ölçüm Skala Çeşitleri
9- Ölçüm Sistemi Değerlendirme Araçları
10- Değişken Ölçer R&R Çalışması


1- FMEA’nın Tanımı
2- FMEA’nın Amacı
3- FMEA Uygulamaları
4- FMEA Projesi İçin Adımlar
5- FMEA Uygulamasının Aşamaları
6- FMEA Elemenları Arasındaki Mantıksal İlişkiler
7- FMEA Uygulama Tablosu
8- Risk Öncelik Numarası


1- Spc Nedir
2- Spcnin Tarihçesi
3- Varyasyon Tipleri
4- Varyasyon Kaynakları
5- Proses Değişikliğini Tanımlama Araçları
6- Kontrol Grafiği
7- Kontrol Grafiklerini Okuma
8- Örnek Çalışmalar
9- Sürec Yeteneği Ve Performansı
10- Cpk Ve Ppk Hesaplanması


5S NEDİR?
5 S, işletmelerdeki düzen ve disiplini sağlamak için kullanılan hem basit, hem de işletmenin en küçük ayrıntılarının denetimini sağlayan ve diğer iyileştirme çalışmalarının temelini oluşturan bir sistemdir.

5S ‘İN FAYDALARI

İŞ GÜVENLİĞİ:
Kirli ve karışık bir işyeri çalışma güvenliliğini azaltır. Ancak 5-Adım uygulayan şirketlerde iş kazaları azalır ve bunun yanında güvenlik afişlerine olan ihtiyaç da azalır.

VERİMLİLİK:
Taşımadan ve gereksiz aramalardan doğan zaman kayıpları azalır. Küçük alanların daha verimli kullanımı sağlanır.

MORAL:
Temiz bir işyerinde çalışmak ilgi ve katılımı artırır, çalışan için temiz işyeri gurur kaynağıdır.

KALİTE:
Makina ekipmanı ve aletlerin kir ve tozlanmadan zarar görmesi sonucu hassaslık azalır, ürün kalitesi olumsuz etkilenir.

MAKİNA PERFORMANSI:
Kir ve tozun makinalarda oluşturduğu aşınma sonucu makina arızaları ve duruşlar azalır, makinada olağan dışı durumlar bir bakışta farkedilir.


1. ADIM Seiri – Toparlama

Çalışma alanında anlık ihtiyacı duyulmayan malzeme, Ekipman ve el aletlerin sınıflandırılarak ilgili bölgeden uzaklaştırılmasıdır.

2. ADIM Seiton – Düzen
Sürekli ihtiyaç duyulan Ekipman, Demirbaş vb. Malzemelerin bulunmasını ve kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan dizme düzenleme ve tertip işidir. İyileştirme Projesi, her türlü alet aparat ve makinayı kapsar.

3. ADIM Seiso – Temizlik
Çalışma alanlarında ve Makinelerde çevre, Üretim ve Makine kaynaklı her türlü kirliliğin yok edilmesi ve korunmasıdır.

4. ADIM Seiketsu – Standartlaştırma
İlk üç adımda elde edilen başarıların (çalışmaların) sürekliliğini sağlamak ve sahaya yansıyan bu olumlu durumun sürdürülmesi için oluşturulacak standartlar, iyileştirmeler ve kontrol yöntemleridir.

5. ADIM Shitsuke – Disiplin
5.Adım kurallara bağlılığın alışkanlık haline getirilmesi, faaliyetleri geliştirmek ve sürekliliğini sağlama adımıdır. Herkes her an çalışma alanını ve ekipmanını denetlemeli ve yeni katılan her ekip üyesine gerekli eğitimi vermelidir.


1- Kontrol Planının Amacı
2- Kontrol Planı Nasıl Hazırlanır
3- Proses Analizi
4- Etkili Bir Kontrol Planı İçin Gereklilikler
5- Kontrol Planı İle İlgili Tanımlar

Merkez Ofis
Esentepe Mah. Okul Cad.
Aksel Yılmaz Sitesi A Blok Kat.5 D.10
16130 Nilüfer / Bursa

Diğer Ofislerimiz

Telefon
+90 224 240 21 06
+90 224 247 06 24

Faks
+90 224 247 57 35