EĞİTİM / İÇ EĞİTİMLERİMİZ İleri Eğitimler

1- Teknik Resim Tanımı
2- Teknik Resmin Oluşturulması
3- Kullanılan Kağıt Boyutları
4- Sayfa Formatları
5- Antet Bloğu
6- Çizgi Çeşitleri
7- Görünüm / Kesit
8- Kullanılan Grafik Ve Semboller
9- Fonksiyonel Sınıf / Zorunluluklar
10- Toleranslar ve Yüzey Pürüzlülük Bilgileri
11- Kaynak Bilgileri
12- Malzeme / İşlem Bilgileri
13- Kaplama Boya Özellikleri
14- Bilgisayar Destekli Tasarım Programları
15- Teknik Terimler
16- İlgili Standartlar
17- Kaynaklar


OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarddır. OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 (QMS) ve ISO 14001 (EMS) standardlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standardlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.

OHSAS 18001 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:
1.Kapsam
2.Atıf Yapılan Standartlar
3.Terimler ve Tarifler
4.ISG Yönetim Sistemi Unsurları
4.1 Genel Şartlar
4.2 ISG Politikası
4.3 Planlama
4.4 Uygulama ve Çalıştırma
4.5 Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun 13 ve 14 ile 4857 sayılı İş Kanunu 77.maddesi hükümleri gereği iş kazası ve meslek hastalığının en geç üç işgünü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili İl Müdürlüğüne ve en geç iki iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.

İş Kazası Durumunda İşçi Ne Yapmalı?
1- İş kazasına maruz kalan işçinin öncelikle hastane belgelerinin iş kazası olarak düzenlenip düzenlenmediğini takip edilmelidir.
2- İş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilip, bildirilmediği takip edilmelidir.

KAZA: Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alıamamış olan etrafına zarar verebilecek nitelikteki olaydır.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ: Her meslekte çalışanların yüksek düzeyde fiziksel, ruhsal ve sosyal bir ortama kavuşturulması ve bu durumun sürdürülmesi için yapılan çalışmaların tümüdür.

GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ: Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk,sesli ve/veya ışıklı sinyal yoluyla İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, Tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretlerdir.


1- Çelik Sac Malzemeler
2- Otomotıv Sac Malzemeleri
3- Sıcak / Soğuk Çekilmiş Sac Üretimi
4- Sac Malzeme Çeşitleri
5- Karbon Oranına Göre Sınıflandırma
6- Sac Malzemelerin Sınıflandırılması
7- Araçta Uygulama Örnekleri
8- Karbon Çeliği Metalurjisi
9- Çelikte Gerekli Ve Rastlantısal Elementler
10- Yüzey Kaliteleri Ve Hatalar
11- Galvanizli Sac Özellikleri
12- Sac Malzemelerde Şekillendirmeım Şşştasa88
13- Saç Malzeme Kontrol Metodları
14- Kontrollerde Kullanılan Cihazlar
15- Otomotivde Yeni Gelişmeler
16- Otomotivde Yeni Uygulamalar
17- Avrupa Yeni Araç Uygunluk Programı ( Euro Ncap )
18- Saç Malzemeler İle İlgili Teknik Terimler
19- Kaynaklar


1- Kaynak Tanımı
2- Kaynakların Sınıflandırılması
3- Ergitme Kaynakları
• Gaz Ergitme Kaynağı
• Elektrik Direnç Kaynağı
• Elektrik Ark Kaynağı
• Gazaltı Kaynağı
• Tıg Kaynağı
• Mıg / Mag Kaynağı
4- Kaynak Alevi Ve Özellikleri
5- Kaynak Bağlantı Konumları
6- Kaynak Özellikleri Ve Kontrolleri
7- Metalografik Kontroller İçin Kesit Hazırlama
8- Tahribatlı Testler
9- Kaynak Kalitesine Etki Eden Paramet
10- Kaynak Hatları
11- Kaynakta İş Güvenliği Önlemleri
12- Kaynak Standartları Ve Gösterimi
13- Kaynak Teknik Terimler
14- Kaynaklar


1- Ultrason Nedir
2- Ultrasonikmuayene Hakkında
3- Ultrasonik Test
4- Ultrasonik Yöntem İle Punta Kaynak Kontrolü
5- Saç Malzemeler
6- Genel Kaynak Tanıtımı
7- Punta Kaynak Tanıtımı
8- Punta Kaynak Hataları
9- Krautkramer Uslt Cihaz Kullanımı
10- Ultrasonik Kontrol İleilgili Teknik Terimler
11- Kullanılan Standartlar


1- Metal Malzemelerde Sertlik Ölçümü
2- Brınell Yöntemi İle Sertlik Ölçümü
3- Rockwell Yöntemi İle Sertlik Ölçümü
4- Vıckers Yöntemi İle Sertlik Ölçümü
5- Karşılaştırma Ve Dönüşüm Tabloları
6- Sauter Sertlik Ölçüm Cihazı
7- Tıme Sertlik Ölçüm Cihazı
8- New Sonıc Sertlik Ölçüm Cihazı


1- Pik Döküm Malzeme Tanıtımı
2- Döküm İle Şekillendirme İşlemleri
3- Döküm Teknikleri
4- Araçta Kullanım Örnekleri
5- Döküm Malzeme Mikroyapısı
6- Malzeme Tipleri Ve Özellikler
7- Pik Döküm Metalurjisi Ve Kimyasal Analiz
8- Küresel Grafitli Dökme Demir
9- Pik Dökümde Elementlerin Etkisi
10- Malzeme Kontrol Metodları / Ekipmanları
11- Döküm Standartları
12- Dövme Malzeme Ve Özellikleri
13- Araç Uygulamalarında Gelişmeler
14- Döküm Ve Dövme Üretimi Hakkında Bilgiler
15- Dökümde Sektörel Analiz
16- Döküm Ve Dövme İle İlgili Teknik Terimler
17- Kaynaklar


1- Plastik Özellik Ve Sınıflandırma
2- Plastik Şekillendirme Yöntemleri
3- Plastik Enjeksiyon
4- Plastiklerin Kaynak Edilmesi
5- Plastik Malzeme Yapısı
6- Plastik Malzemelerin Sınıflandırılması
7- Polimerlerin Özellikleri
8- Plastik Katkı Malzemeleri
9- Plastiklerin Renklendirilmesi
10- Pratik Yöntemlerle Malzeme Tanımlama
11- En Çok Kullanılan Malzeme Özellikleri
12- Dünya Plastik Malzeme Tüketimi
13- Plastiklerin Araç Üzerinde Kullanımı
14- Termoplastiklerin Genel Özellikleri
15- Polipropilen Plastikler
16- Polyamid Plastikler
17- Pp Malzeme Kontrolleri
18- Malzeme Test Metodları
19- Plastik Parça Kontrolleri
20- Plastiklerin Uv Özellikleri
21- Geri Dönüşüm Kodlaması
22- Plastiklerin Geri Kazanımı
23- Plastik Malzeme Kalıplama Hataları Ve Nedenleri
24- Sorun Giderme Tablosu
25- Otomotivde Eğilim Ve Gelişmeler
26- Plastik Malzemelerde Teknolojik Gelişmeler
27- Plastik Malzemelerde Teknik Terimler
28- Kaynaklar


1- Kauçuk Tanımı Ve Özellikleri
2- Otomotivde Kullanım Yerleri
3- Kauçuk Malzeme Sınıflandırma Ve Kullanım Örnekleri
4- Kauçuk Malzeme Çeşitleri
5- Kısaltma Ve Ticari İsimler
6- Kauçuk Malzeme Katkıları
7- Kauçuk Hamur Üretimi
8- Kauçuk Parça Üretim Yöntemleri
9- Kauçuk Malzeme Özellikleri Ve Kontroller
10- Kauçuk Parça Sınıflandırma Ve Kontrolleri
11- Kapı Ve Cam Fitilleri
12- Otomotivde Kullanılan Hortumlar
13- Süspansiyon Takozları Ve Burçlar
14- Kauçuk / Metal Yapıştırma İşlemleri
15- Yağ Keçeleri, Fonksiyonları
16- Kauçuk Parça Sorunları Ve Önlemler
17- Kauçuk Teknolojisinde Kullanılan Terimler
18- Kaynaklar


1- Poliüretan Malzeme Tanıtımı
2- Genel Poliuretan Uygulamaları
3- Araç Malzemeoranları Ve Araçlar Üzerindeki Uygulamaları
4- Integral Skın Pur Uygulamaları
5- Hammadde Ve Bitmiş Ürün Özellikleri
6- Kalıplama Teknikleri Ve Boyama
7- Dikiş İşlemleri Ve Dikiş Stilleri
8- Pur Malzeme Ve Hatalarıve Çözümler
9- Sorun Giderme Tablosu
10- Teknik Terimler / Kaynaklar


1- Genel Kalite Planlaması
2- Hata Neden Analizi
3- Kumaş Test Metodları Ve Tanımlar
4- Kumaş Dokuma Hata Örnekleri
5- Koltuk Kılıfı Hata Örnekleri
6- Teknik Terimler


1- Kablo Tesisatının Tanımı
2- Elektriğin Temel Konseptleri
3- Araçlardaki Elektrik Donanımı
4- Elektrik Tesisatında Detay Parçalar
5- Elektrik Kablo Şemaları
6- Tesisat Üretim Aşamaları Ve Krimpleme Uygulamaları
7- Araçta Tesisat Kontrolleri
8- Elektriksel Kontrol Araçları
9- Sorun Giderme
10- Sae Kablo Standartları
11- Yeni Teknolojik Gelişmeler
12- Tesisat Üretimleri
13- Teknik Terimler
14- Kaynaklar


1- Otomotiv Boya/Kaplama Uygulamaları
2- Araç Gövdesi Boyama İşlemleri
3- Sac Malzeme Özellikleri
4- Metal Yüzeylerin Temizlenmesi
5- Fosfatlama
6- Kataforez Boya Uygulaması
7- Astar Ve Son Kat Boyalar
8- Boyalı Metal Kontrolleri
9- Plastiklerin Boyanması
10- Boyalı Plastik Kontrolleri
11- Astar Son Kat Boya Test Metotları
12- Kalınlık Kontrolleri
13- Parlaklık Kontrolleri
14- Renk Kontrolleri
15- Boya Hataları Ve Önlemler
16- Boya Uygulamalarında Yeni Teknolojiler
17- Boya İle İlgili Sık Kullanılan Terimler


A- Çinko Kaplama
1- Elektro Kaplama Prensibi
2- Çinko Kaplama Prosesi
3- Çinko Kaplama Banyoları
4- Çinko Kaplama Uygulamaları
5- Kaplama Kontrol Yöntemleri
6- Dacromet Kaplama
7- Asitli Banyolarda Hata Giderme
8- Alkali Banyolarda Hata Giderme

B- Sert Krom Kaplama
9- Krom Kaplama Prosesi
10- Uygun Kaplama İçin Parça Tasarımı
11- Krom Kaplamada Kritiklikler
12- Kaplama Kontrol Yöntemleri
13- Krom Kaplamada Karşılaşılan Sorunlar Ve Önlemler

C- Kaplama Kalınlık Ölçümleri
14- Kalınlık Ölçüm Metodları
15- Kaplama Kontrol Uygulamaları
16- Kaplama Kontrol Cihazları
17- Kaplamada Teknik Terimler
18- Kaynaklar


A) Plastik Üzere Krom Kaplama
1- Krom Ve Krom Kaplama
2- Araç Üzeri Uygulamalar
3- Krom Kaplama Uygulama Prosesi
4- Plastik Parça Kaplamada Dikkat Edilmesi Gereken Konular
5- Krom Kaplama Kontrolleri
6- Kaplama Sorunları Ve Önlemler

B) Vakum Metalizasyon
7- Vakum Metalizasyon
8- Vakum Metalizasyon Uygulamaları
9- Metalizasyon Kontrolleri
10- Sorunlar Ve Önlemler
11- Kaplama Teknik Terimler
12- Kaynaklar

Merkez Ofis
Esentepe Mah. Okul Cad.
Aksel Yılmaz Sitesi A Blok Kat.5 D.10
16130 Nilüfer / Bursa

Diğer Ofislerimiz

Telefon
+90 224 240 21 06
+90 224 247 06 24

Faks
+90 224 247 57 35